alanczekierda.com
XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Budowle Obronne 2015″…
… i II Nagroda w tymże konkursie, za fotografię „Spichlerz nad Narwią”