alanczekierda.com
Mglisty poranek w Parku Saskim
Dziƛ rano, centrum Warszawy…