al-lodenius.com
Radio
Mina insatser i radiomediet handlar oftast om att jag blir intervjuad och får uttala mig i frågor som rör det jag skriver om i mina böcker och artiklar, alltså våldsbejakande extremism och ytterka…