al-lodenius.com
Migrantarbetare
2008 kom jag och Mats Wingborg med en bok som berättade om migrantarbetare i världen, Europa och Sverige. Vi försökte beskriva situationen för de allt fler som flyttar från sina hemländer för att s…