al-lodenius.com
Utbildningar
Förutom att jag föreläser själv har jag vid ett flertal tillfällen satt ihop hela utbildningar av varierande längd, ensam eller tillsammans med andra. Några exempel: Kurser om rasism och främlingsf…