al-lodenius.com
Fördrag: Till yttrandefrihetens lov
Det här talet skrev jag till en debatt om högerextremistiska hot som arrangerades av organisationer för författare och konstnärer (Svenska PEN, Sveriges Författarförbud och Konstnärernas Riksorgani…