al-lodenius.com
Moderatorsuppdrag
Jag har en lång erfarenhet av att agera moderator vid olika konferenser och seminarier. Min målsättning är att vara en aktiv moderator som sammanfattar, ställer relevanta frågor och får igång publi…