al-lodenius.com
Två vanliga föreläsningar
Jag föreläser mycket, och ofta med anknytning till det två ämnen som jag listat nedan. De är ganska breda, och kan med fördel brytas ner till mindre bitar, i synnerhet vid kortare föreläsningar. Et…