al-lodenius.com
Föredrag
Jag är en flitig föreläsare som pratat inför olika grupper, stora som små, i över 30 års tid. Målgrupper: Vanliga åhörargrupper är utbildningar av olika slag (högstadie- och gymnasieskolor, folkhög…