al-lodenius.com
Till försvar för Sveriges Författarfond
2007 skrev jag en lång artikel i Författarförbundets tidning ”Författaren” där jag förklarade och försvarade systemet med stipendier via Sveriges Författarfond. Ett system som, ska jag …