al-lodenius.com
Texter om hiv och aids
Redan kring 2007 skrev jag ett studiematerial om hiv och aids och mänskliga rättigheter för Olof Palmes Internationella Center. Det innehöll faktatexter, övningar och diskussionsfrågor. Mycket har …