al-lodenius.com
Artiklar om radikal jihadism
Jag sitter sedan hösten 2018 i styrelsen för stiftelsen Doku som granskar radikal våldsbejakande jihadism och alla dess uttryck och former, med betoning framför allt på Sverige. Sedan några månader…