al-lodenius.com
Hans föreläsningar gjorde att bidragen drogs in
En tolvåring som inte bär slöja hamnar i helvetet. Det var budskapet i en föreläsning på temat ”kvinnan och islam” 2014 av imamen Muadh Zamzam, även kallad Abu Saad (förnamnet skrivs ibland Mouad).…