al-lodenius.com
Hatet mot socialdemokrater har djupa rötter
Efter mordet på Jo Kox inför Brexit-omröstningen i Storbritannien finns anledning att på nytt fundera över hatet mot socialdemokrater. Inte bara är det mer omfattande än hatet mot de flesta andra p…