al-lodenius.com
Fremskrittspartiet ur ett svenskt perspektiv
I dagarna släppts det nya numret – nr 3:2015 – av den ansedda norska tidskriften Samtiden (ej att förväxla med den betydligt färskare SD-anknutna svenska nätsatsning Samtiden.nu). Nors…