al-lodenius.com
Alla sorters våldsam extremism är ett hot mot demokratin
Det här talet skrev jag till en debatt om högerextremistiska hot som arrangerades av organisationer för författare och konstnärer (Svenska PEN, Sveriges Författarförbud och Konstnärernas Riksorgani…