al-lodenius.com
Ett slutnare Sverige drabbar företagen
I början av veckan besökte jag Lund för att prata om höger-populismen i Europa med utgångspunkt i min och Mats Wingborgs bok ”Krutdurk Europa”. I samband med detta föredrag, som arrange…