al-lodenius.com
Förfärande statistik över angrepp på SD-politiker
Sverigedemokraterna går idag ut med statistik över angrepp på partiets representanter (se pressmeddelande). Det är en förfärande läsning. Under perioden oktober 2010 till augusti 2011 rapporterades…