al-lodenius.com
Nästan dubbelt så många islamofobiska brott
Brottsförebyggande rådet har presenterat sin årliga rapport över antalet hatbrott i landet, ”Hatbrott 2010”. Den visar att antalet sådana brott fortsätter att minska. Minskningen förra …