al-lodenius.com
Svenskar allt mer flyktingvänliga
Senaste SOM-undersökningen, som presenterades idag, visar att svenskarna blir allt mer positiva till flyktingmottagandet. (P4 Göteborg) Det har aldrig varit så många som varit så positiva till flyk…