al-lodenius.com
Moderater kräver hårdare tag med romerna
Moderater i Malmö tycker man ska sluta dalta med romer (se Sydsvenskan), och nämner romska kulturcenter som exempel. John Roslund, vice ordförande i Fosie stadsdelsfullmäktige, ångrar nu sitt …