al-lodenius.com
Inga stödpaket när offentliganställda sparkas
Den ekonomiska krisen gör att skatteintäkterna minskar. Det gör att kommunerna skär ner på antalet anställda och minskar servicen. Men när de offentliganställda förlorar jobben blir det inga stödpa…