al-lodenius.com
Kd förlorar till sd
För att fortsätta diskussio-nen om den senaste väljar-under-sökningen. Sd skulle som sagt komma in, kd skulle trilla ur riksdagen. Intressant mot bakgrund av att det tidigare sagts att kd faktiskt …