al-aisar.com
Perlukah Hizbiyah Dalam Dakwah ? - Toko Online Buku Islam Al Quran untuk Muslim : al-aisar.com
Al-hizbu secara bahasa bermakna kelompok /harakah , golongan, organisasi. Sedangkan hizbiyah bermakna penisbatan kepada suatu hizb (kelompok), berpiha...