aksharaalu.wordpress.com
ఆరాధన
మేఘ మంగళ జర్ఝారి ఘోష తరంగాలలో ముకుళిత వందన హస్త్తుడఆయే వాన దేవుడు భీషన సుడిగాలుల వీచేటి వాయు దేవుడు సుమగందముల మరిచికల వీచే మనోహరముగా అనాధ నాద సర్వజ్ఞా సర్వజనులు నీ ముందు మోకరిల్…