aksello.no
No startar nytt, stort havbruksprosjekt - Aksello.no
Torsdag den 28. februar har Aksello invitert eit 50-tals aktørar frå havbruksnæringa i Sogn og Fjordane til stort møte i Florø. Der vil deltakarane komme tettare på Høgskulen på Vestlandet si havbrukssatsing, Fagskulen sine tilbod og det nye Måløy Marine Ressurssenter. I tillegg blir det «kick-off» for eit nytt, stort havbruksprosjekt støtta av Flora kommune, …