aksello.no
Den blå åkeren på bulandet | Havrommet - Ein serie frå Aksello.no
Etter at petroleumsnæringa gjekk inn i rolegare farvatn har dei marine næringane blitt eit viktig satsingsområde for nyskaping og næringsutvikling.