aksello.no
- Næringslivet må komme på bana og vise at dei har jobbane - Aksello.no
HVL: Øyvind Østrem Årets første Frukostsamling gjekk av stabelen med fullt hus, eit innhaldsrikt program og livestreaming på vår Facebookside. Opptak av streaminga kan de sjå her. Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar v/ Øyvind Østrem Øyvind Østrem frå Høgskulen på Vestlandet starta dagens frukostsamling. Han prata om korleis Høgskulen jobbar aktivt for å sikre …