akikofridbyra.com
Valuta: SPJ
Under “Smaka på Japan i Osby” -evenemanget, finns det möjlighet att skaffa och använda SPJ (local money). Vad är SPJ? Alla som deltar i Smaka på Japan i Osby får en SPJ. Alla som samarb…