akikofridbyra.com
Bilder från teceremonin
🌸 Smaka på Japan i Osby 2017 🌸 – Smakupplevelse för alla sinnen –Traditionell Japansk Teceremoni och Furoshiki Kväll av Marina Yamamura avslutas framgångsrikt. Tack alla som deltog ceremonin.…