ak-varazdin.hr
Postani član - AK Varaždin
Pristupnicu isprintati, popuniti, potpisati i donijeti na trening na Slobodu. PRISTUPNICA – za ispunjavanje u pregledniku potrebno je imati noviju verziju preglednika (Google Chrome…) Ukoliko imate problema sa gornjom pristupnicom koristite ovu verziju – PRISTUPNICA Statut