ajjm.se
ID Lock och ny batterikollaps
Det tog bara 7 dagar från att jag stoppat in 8 helt nya batterier i låset tills låset tömmt ännu en uppsättning batterier. En riktig besvikelse efter att ha hoppats på att när det verkade som att de