airnav.wordpress.com
ერთიანი ევროპული ცა
1993 წელს ევროპაში საავიაციო ბაზრის ლიბერალიზაციამ მოსახლეობისთვის ფრენა უფრო ხელმისაწვდომი გახადა, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა საჰაერო მიმოსვლა. ევროპის საჰაერო სივრცის გამტარუნარიანობის …