aiodense.dk
Vedtægter
§ 1. Foreningen hedder AIOdense. §2. Tilhørsforhold: Stk. 1. Foreningen er hjemhørende i Odense. § 3. Foreningens formaĚŠl er at udbrede kendskabet til japansk populærkultur. § 4 Økonomi og hæftelse…