aiodense.dk
Medlemskab
150kr per år. Kontingentet skal betales senest tre måneder efter indmeldelse i foreningen. Det kan ske ved kontant betaling til foreningens leder eller kassereren eller ved indbetaling på konto num…