aiodense.dk
Fredag 18 januar 2019 – Manga aften
Vi tager alle foreningens manga kasser op og ser på hvad foreningen har og anbefaler hinanden dem og andre titler som man bare bør læse. I må meget gerne tage egne titler med og vise frem…