ainadayana.com
Diari Ramadhan : Misi Berpuasa 30 Hari
Diari atau jurnal ialah tempat yang baik untuk ‘keep track’ rekod, perkembangan dan perasaan. Sebahagian anak-anak rasa selesa tuliskan idea dan luahkan perasaan mereka apabila mereka r…