ainabalagtas.com
Psst Bughaw na Langit
(Courtesy of AllFreeDownload.com) Ang kahapon natin, daig pa si Ninoy sa pangangalumbaba. Isang batang pinagkaitan ng lollipop at lobo— Hindi tuloy sya natutong mangarap. Hindi nya tuloy nalaman an…