aillat.jmvidal-illanes.cat
Aigo (segueixo dient #noalaguerra)
“Aigo, vos demanam, aigo i vós, senyor, mos dau vent i mos girau ses espatlles i fais com qui no mos sent. A s’hort sa terra és eixuta, s’ha mort tot el que hem sembrat, es tarong…