aillat.jmvidal-illanes.cat
El perquè dels mitjans públics de comunicació
El periodista és un observador qualificat de la realitat amb el potencial de fer de canal per traslladar-la al públic. Estam parlant de professionals amb una enorme responsabilitat que al llarg de …