aillat.jmvidal-illanes.cat
Oportunitat / Oportunisme
El primer que ha d’entendre un personatge públic és que ha de preservar la seva imatge. Un polític en actiu, amb responsabilitats de govern, només gaudeix d’un estret marge d’intimitat que ha de pr…