aillat.jmvidal-illanes.cat
Sí a la nostra (meva) llengua
Assegut davant un paper en blanc intento trobar arguments que refermin la convicció de l’amor que sent per la meva llengua. No els trob. No en tenc d’arguments, no els he de menester. I no em calen…