aida.bg
Незавършеният траур и Възкресението - Аида Марковска
Траурът може да е личен, семеен, трансгенерационен, национален, културно-национален, религиозен, трансхуманен....