aida.bg
Пчелната пита - откъс от лекцията "Свещената геометрия" - Аида Марковска
Кратък откъс от лекцията за Свещената геометрия, декември 2018 г. Пловдив. Лекцията е част от цикъла "Езикът на Създателя", състоящ се от 9 лекции.