aida.bg
Отзиви - Аида Марковска
Отзиви от семинара за предците, 29-30 юни, 2019 г. София “Семинарът беше изключително полезен за мен. Имах понятие от темата от видеата на Аида Марковска, както и от книги. Следях лекциите и въпросите с интерес, всичко и през двата дни вървеше с лекота и с отличен ритъм. Не усетих умора, напрежение или разконцентриране нито за миг. Много силни творчески визуализации…