aida.bg
Морфогенното поле - откъс от лекцията "Енерго-информационните полета" - Аида Марковска
Публикуваме малка част от лекията "Енерго-информационните полета" - част от цикъла "Езикът на Създателя", поднесени през декември 2018 г. в Пловдив.