aida.bg
Да премерим ефира - кратък откъс - Аида Марковска
Кратка част от лекцията "Да премерим ефира"