aida.bg
Вредните родови програми: "Аз съм нищожество!" - Аида Марковска
Вредната програма, която ни съсипва: "Аз съм лош!" - вселдствие на нарушен родов закон