aida.bg
Каруна Рейки - 1 ниво, Пловдив - Аида Марковска
Каруна Рейки дава нови възможности за напредване по пътя на Рейки, но и не само - по пъ-тя на целия ни живот. Каруна е енергия, която издига човека на по-висше ниво на разбиране и по-здравословен духовен начин на живот. Източника на Каруна е същият, както в цялата система на Рейки- това е Творецът, Създателят, протича през Висшите светли същества, които я показват и дават на хората като безценен дар от нашия Създател през канала на Рейки.