aida.bg
Любовта на Творението - ангелски послания - Аида Марковска
Разговорите с ангелите днес са силни. Дълго говорихме с тях, но това, което искат да знаем за 2018 -та е следното: